Ömer Paşa Camii

Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Hükümet Caddesi’nde yer alan Ömer Paşa Camii, Osmanlılar Dönemi’nde, 1610 yılında, Ketenci Ömer Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Tamamen kesme taştan inşa edilen cami, kare planlıdır ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Yay şeklindeki büyük sivri kemerli taç kapısının üzerinde, altı satırlık kitabe yer almaktadır. Cephelerde, altta iki sırada dörder, üstte ikişer olmak üzere pencereler görülür. Pencerelerin en dikkate değer özelliği, kendilerini içeriden ve dışarıdan süsleyen alınlıkların üzerlerinin her birinde, değişik ayetler yazılı olan çinilerinin, İznik çini fırınlarının son eserleri sayılmasıdır. İznik çiniciliğinin eşsiz örneklerinin, devrin nice zorluklarla dolu koşullarında, uzun mesafeler kat edilerek Elmalı’ya getirilmesi, caminin inşasına ve mimarisine büyük önem verildiğinin bir kanıtı sayılmaktadır.

Mihrap ve minberi mermer olan caminin, minberi fazla süslü olmamakla birlikte, merdivenin korkuluğu rozet kabartmaları ile bezenmiştir. Caminin içi ve kubbesi, kalem işi nakışlarla kaplanmıştır. Minare, günümüzde de ilk günkü görünümünü korumaktadır. Çokgen gövdeye sahip minarenin şerefe çıkması, zengin biçimde işlenmiş geometrik bir süsleme ve geçiş şekli olan mukarnaslara oturmaktadır. 

Ömer Paşa Camii’nin içinde yer aldığı Ömer Paşa Külliyesi olarak adlandırılan yapı, şadırvanlı ortak bir avluda karşılıklı yerleştirilen cami ve medrese ile caminin güneydoğusuna bitişik türbe ve külliyenin bir parçası olarak kabul edilen, ayrı bir yerde bulunan hamamdan meydana gelmektedir.

Güneybatı Anadolu’nun en büyük ve en görkemli eserleri arasında gösterilen Ömer Paşa Camii, Osmanlı Devri Türk Mimarisi’nin merkezi planlı – tek kubbeli türünün en gelişmiş ve en seçkin örneklerinden biri olarak, Anadolu’da yapılmış az sayıdaki önemli örneklerden biridir ve Mimar Sinan akımının bir şaheseri niteliğindedir.