Likya Uygarlığı Antik Kentleri

2009

Bir döneme damgasını vuran Antik Likya, güneyde Akdeniz, batıda Karya ve doğuda Pamfilya ile çevrilidir. Antik Likya Uygarlığı Kentleri, Akdeniz Bölgesi’nde, Teke Yarımadası’nda bulunmaktadır. M.Ö. 1. yüzyılın ortalarında, 23 kentten meydana gelen ‘Likya Birliği’ kurulmuştur. Günümüz demokratik yönetim şekilleri için ilham kaynağı olan Likya Birliği, tarihteki ilk demokratik birliktir. Likya Parlamentosu’nun yapısı ve kentlerin büyüklük ve nüfusuna oranlı olarak belirlenen temsilci sayısı antik dünyada benzersiz bir emsal teşkil etmektedir.

Patara’nın başkent olduğu birliğin önemli kentleri arasında, Xanthos, Pinara, Olympos, Myra ve Tlos yer almaktadır. Bu kentlerin arasına daha sonra Phaselis de katılmıştır.

Teke Yarımadası’nda, Likya Birliği’ne ait daha ufak kentlerin de yer aldığı, düzenli yapılan araştırmalardan, arkeolojik kazılardan ve bu incelemeler sonucunda ele geçen buluntular sayesinde bilinmektedir. Bu kentler arasında, Andriake, Limyra, Simena, Sura, Kyaenai, Limyra, Theimmusa, Trebende, Istlada, Aperlae bulunmaktadır.

Patara’nın başkent olarak toplantılara ev sahipliği yaptığı, dünyanın en eski demokratik meclis binası, Likya kaya mezarları, dönemin inanç sistemini gözler önüne seren tapınak kalıntıları, yaşam tarzını yansıtan şehir kalıntıları gibi tarihe ışık tutan ve bir medeniyeti aydınlatan buluntular, dünya tarihi için çok büyük bir değer taşımaktadır.