Kargıhan

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Beydiğin Mahallesi'nde Kargı Çayı’nın kuzeyinde yer alan Kargıhan, ilçe merkezine yaklaşık 36 km. uzaklıktadır. Kitabesi mevcut olmadığı için yapım yılı ve şekli hakkında kesin bilgiler var olmayan Kargıhan, mimari tarzının yansıttığı detaylara göre, 1236 – 1246 yıllarından tahtta kalan Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’ne tarihlenmektedir. 

Kargıhan’ın, Roma, Selçuklu ve Bizans Dönemleri’nde, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan eski ticaret yolu üzerindeki Kesikbel Mevkii’nde, bir kervansaray olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Döşemealtı’ndaki Kırkgöz Han ve Alanya’daki Şarapsa Hanı ile mimari benzerlikler gösteren Kargıhan’ın, tek kişilik 44 odası, mescidi, misafir ağırlama holü, yer altı sıcak su sistemi, hamamı ve ticari alanları, halen orijinalliğini korumaktadır.

Kalın beden duvarlarıyla çevrelenen 46 metre genişliğinde, 50 metre yüksekliğindeki han, kuzey kısmında doğu – batı yönünde dikdörtgen biçiminde kapalı bölüm, güney kısmında kare biçiminde açık bir avlunun çevresindeki, kapalı ve açık odalardan oluşur. Dikdörtgen kapalı bölüm ve avlunun batı tarafındaki odalar, kare payelerle iki sahna ayrılır. Ana salon ve diğer odalar ise tonoz örtülüdür. Bütün odaların tavanında, havalandırma bacaları mevcuttur. Hanın güney beden duvarının ortasında yer alan taç kapısı, avluya açılmaktadır. Dikdörtgen şeklinde beden duvarlarından çıkıntı yapan taç kapı, eşsiz bir görünüme sahiptir. 

Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına alınan Kargıhan, 2021 yılında onarım karşılığı kiralama yöntemiyle, 36 yıllığına Manavgat Belediyesi’ne devredilmiştir.