İçkale Kilisesi

İçkale Kilisesi, Alanya Kalesi içerisinde, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan İçkale Sarayı’nın kuzey tarafında, bir dönem törensel bir işleve sahip olduğu düşünülen avlunun hemen bitiminde yer almaktadır. 

Bizans Dönemi’ne ait olan küçük kilisenin 6. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Planı haç şeklinde olan kilise, İçkale'de Selçuklu Dönemi’ne ait olmayan tek yapı olma özelliğine sahiptir. Bu detayıyla, Selçukluların farklı inançlara hoşgörülü yaklaşmasının ispatı olarak, günümüze kadar ulaşan semboller arasındadır.

Doğu batı doğrultusunda uzanan İçkale Kilisesi, moloz taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. Yuvarlak kemerli pencereleri olan kilisenin, sağır nişlerden oluşan geniş kasnağı, merkezi kubbeyi çevrelemektedir. Kilisenin iç duvarlarının fresklerle bezeli olduğu, bugüne kadar nadir de olsa kalabilen izlerden anlaşılmaktadır.