Evdir Han

Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. İzzeddin Keykavus Bin Keyhusrev tarafından 1210-1219 yıllarında yaptırılmış olan Evdir Han, Döşemealtı ilçesinde, Antalya’nın yaklaşık 18 km. kuzeybatısındaki Yeşilbayır Köyü’nün yakınlarında yer almaktadır.

Kareye yakın bir dikdörtgen plana sahip, simetrik özellikler gösteren yapı, Selçuklu Dönemi kervansaraylarında görülen açık avlulu, dört ana eyvanlı plan tipinin Anadolu’daki iki örneğinden biri olması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Beden duvarlarının tümü kesme taş, üst örtü moloz taştır. İç avlusunun etrafında, kalın kesme taş payeler üzerine oturtulan kesme taş örgülü, sivri kemerli revaklar vardır. Kapalı mekanlar şeklinde, revaklara açılan hücreler mevcuttur.

Selçuklu sanatının en güzel örneklerinden biri olan Evdir Han’ın, büyük ölçüde mermer kullanıldığı görülen taç kapısında, süslemelerle karşılaşılır. Hemen hemen tamamıyla bezemeli olan bu kısımda, çeşitli geometrik motifler görülmektedir.

Evdir Han’ın büyük bir bölümü harap olsa da kuzeybatı cephe duvarları hala ayaktadır. Bugüne kadar atıl ve bakımsız bir halde bulunan hanın yeniden canlandırılması misyonuyla, Döşemealtı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ortak bir çalışma yürütmektedir. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ise hanın, tarihi geçmişine yakışır bir şekilde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması planlanmaktadır. Evdir Han‘da ayrıca bir de müzenin faaliyete geçirilmesi de hedefler arasındadır.