Antik Döşeme Yol

Döşemealtı ilçesinde yer alan Antik Döşeme Yol, ilçenin isminin kaynağını oluşturmaktadır. Yüzeyi 4 metre genişliğindeki taş döşeli yola, yöre halkı kısaca “Döşeme”, yolun geçtiği boğaza “Döşeme Boğazı”, yolun altında kalan düzlüğe de “Döşemealtı” adını vermiştir. Döşemealtı, önceleri buradaki bir grup köyün, sonra platonun tamamının ve nahiye merkezinin, en sonunda da tüm ilçenin adı olmuştur.

Antik Çağlarda, Pamfilya ile Pisidya kentlerini birbirine bağlayan yollardan biri olan Derbent Boğazı, yaklaşık 2000 yıl boyunca kullanılmıştır. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri’nde de etkinliğini sürdüren ve aktif olarak kullanılan yol, yakın zamanlara kadar da Yörüklerin göç yolu olma işlevini sürdürerek, günümüze kadar bozulmadan gelebilmiştir.

Büyüklü küçüklü taşlarla döşeli yolun çevresinde, önceki çağlarda bölgenin önemli bir yerleşim yeri olduğunu ispatlayan kalıntılar yer almaktadır. Yol boyunca, belli dönemlerde, kontrol amacıyla, askeri konak olarak kullanılan yapılar da mevcuttur. 

Tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği büyüleyici atmosferiyle heyecan uyandıran Antik Döşeme Yol, özellikle doğa tutkunlarının ve gezginlerin en sevdiği alternatif yürüyüş rotalarından biridir.