Akşebe Sultan Mescidi

Alanya ilçesinde yer alan Akşebe Sultan Mescidi, tarihi Alanya Kalesi içerisindeki bedestenin güneybatısında, iç kale yolu üzerinde konumlanmaktadır. Mescit,1230 yılında, I. Alaeddin Keykubad Dönemi’nde, Alanya Kalesi’nin ilk kumandanlarından Akşebe Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Anadolu’daki tek kubbeli Selçuklu mescitlerine bir örnek olan ve iki odadan meydana gelen kare planlı mescidin, dışı kesme taş, iç tarafı ve kubbesi ise tuğla örülüdür. Odanın birisi mescit, diğeri de Akşebe Sultan ve sahibi bilinmeyen üç mezarın bulunduğu kısımdır.

Akşebe Sultan Mescidi’nin kuzeybatısında, moloz taştan kaide üzerinde kırmızı tuğla gövdeli silindirik bir minare mevcuttur. Aralarında sırlı tuğla kalıntıları fark edilen gövdesinin üstü yıkık minarenin, son derece dikkat çekici bir görünümü vardır.