Syedra Antik Kenti

Syedra Antik Kenti, Alanya Kalesi’nin en güzel izlendiği ören yeri olarak bilinir. Alanya- Gazipaşa Karayolu’nun yaklaşık 20. km’sinde, Seki Köyü sınırları içerisinde bulunan antik kentin bilinen en eski tarihi, M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. Kilikya Bölgesi’nin batı sınırında olması nedeniyle kent, tarihsel ve ticari açıdan önemli bir konuma sahip. Kent, M.S. 14- 17 yıllarındaki Roma İmparatoru Tiberius Dönemi’nde, ‘Syedron’ adıyla kendi sikkelerini basmaya başlamıştır. Sikke basımının, M.S. 253- 268 yıllarını kapsayan İmparator Gallienus Dönemi’ne kadar devam ettiği görülmektedir.

Oldukça geniş bir alanı kaplayan, etrafı surlarla çevrili Syedra Antik Kenti’ne, halen ayakta olan, batıdaki anıtsal kapıdan girilir. Birbirine paralel gibi konumlanan iki ana caddesi bulunan kentin doğusunda, zeminindeki mozaik kalıntılarıyla görkemli bir görünüme sahip hamam bulunur. Hamamın hemen batısında, kuzey- güney doğrultusunda sütunlu cadde uzanır. İçindeki doğal kayaya oyulmuş nişlerin freskolarla bezendiği vaftiz mağarası, içleri sıvalı doğal kaynaktan beslenen sarnıçlar, tapınak, nekropol, kent kapısı, meclis binası, kiliseler, anıt mezarlar, tiyatro, dükkanlar, idari yapılar, günümüze kadar gelen eserlerdir. Kentin önemli noktalarında bulunan yazılı heykel kaideleri, atletizm ve güreş gibi yarışlarda ödül alanlar ile bu yarışları düzenleyenler hakkında bilgiler verir. Sütunlu caddede görülen çok sayıda onurlandırma yazıtı, kentin bir dönemki gücünü ve itibarını ortaya koymaktadır. Caddenin kuzeyindeki duvarda nişler yapılmıştır. 1994 yılından bu yana, Alanya Müze Müdürlüğü'nce yapılan kazılar neticesinde, sütunlu caddenin, kuzeyi sütunların taşıdığı ahşap çatı ile kapalı, güneyi taş döşemeli açık yol şeklinde, 250 x 10 metre boyutlarında, olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Syedra halkı, M.S. 2. yüzyılda, Roma’da imparatorluğa karşı çıkan isyanlara katılmayı reddetmiştir. Kent bu nedenle, Roma İmparatoru Septimus Severus tarafından bir teşekkür mektubu ile M.S. 194 yılında onurlandırılmıştır. Bu mektup, mermer üzerine yazılmış ve sütunlu caddede, gurur tablosu olarak halka gösterilmiştir. Günümüzde ise Alanya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Antalya Müzesi’nde de Syedra Antik Kenti’nden çıkarılmış Roma Dönemi’ne ait, mitolojide su perilerinin Hylas’ı kaçırma sahnesini anlatan mozaikler yer almaktadır.