Melanippe Antik Kenti

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Beldesi’nde yer alan Melanippe Antik Kenti, Karaöz Koyu’ndan 3 km. uzaklıktaki yarımada üzerinde konumlanmaktadır.  

Helenistik Dönem'den itibaren Gagai’nin hakimiyet alanındaki küçük bir kıyı yerleşim alanı olan kentin önemi, çevresindeki diğer yerleşimlere hizmet veren korunaklı bir liman olmasından kaynaklanmıştır.  

Tarihçi Hekaitos’a göre kent, Arkaik Dönem'de bir Yunan kolonisi olarak kurulmuştur. Kentin Yunanca kökenli adı Melas (siyah) ve Hippos (at) kelimelerinden türemiştir. Orta Çağ’da kentin adı ‘Aziz Tephanos’ bazen de ‘Karaozi’ olarak adlandırılmaktadır. Bugün kullanılan Karaöz ismi de buradan gelir.

Helenistik, Roma ve Bizans Dönemleri’ne tanıklık eden kentin, üç tarafı surlarla çevrilidir. Kente, limanın güney tarafındaki, tepeye çıkan bir patikayı izleyerek çıkılır. Bu patika üzerinde, 5 adet tonoz örtülü oda mezar bulunmaktadır. Tüm kayalık tepe, Bizans Dönemi surlarıyla çevrilidir. M.S. 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen surların büyük bir kısmı, sağlam durumdadır. Giriş kapısı, güney surların dışındaki dikdörtgen kulenin yanındadır. Melanippe Antik Kenti’nde, çoğunlukla ayakta kalan binalar, kuzeyde bulunmaktadır. Darlıklarıyla dikkat çeken sokaklarda sıralanan evler, genellikle iki katlıdır ve alt katları tonozlu sarnıçlarla süslenmiştir.

Kentin tepesinin zirvesinde, bazilika mevcuttur. Bazilikanın güneyindeki, yerleşim alanının orta kısmında yer alan, ana kayaya oyulu işlik üniteleri, burada bir zamanlar zeytinyağı üretimi yapıldığını ortaya koymaktadır. Liman çevresindeki yapı kalıntılarıyla ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, limanla ilgili işlevlere sahip oldukları düşünülmektedir. Liman kenarında da bir kilise mevcuttur. Kilisenin batısındaki dış duvarlarda, gemi ve tekne çizimlerine rastlanmıştır. Bu çizimlerden, limana ulaşan denizcilerin, bundan sonraki yolculuklarının iyi ve kazasız geçmesi için tanrıya mesajlar bıraktıkları ve iyi dileklerde bulundukları tahmin edilmektedir. Koyda bulunan ostothek ve lahitlerin ise bir gemi batığından kaldığı düşünülmektedir.