Kagrai Antik Kenti

Geçmişinin yaklaşık iki bin yıl önceye dayandığı tahmin edilen Kagrai Antik Kenti, Akseki ilçesine yaklaşık 35 km. uzaklıktaki Cevizli Mahallesi’nde yer almaktadır. Türkiye’deki yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi sürecinde, 2400 yıllık Kagrai ismi, 1932 yılında önce Yeşilköy sonra da Cevizli olarak değiştirilmiştir. 

Kagrai Koruma Kurulu tarafından 2002 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen antik kentte, ilk olarak 1800’lü yıllarda arkeolojik saha çalışmaları yapılmıştır. Cevizli yerleşim alanının arka tarafında yükselen kayalık tepeler, antik kent yerleşiminin bulunduğu alandır. Üç tepe de güneyde bir surla çevrilmiştir. Sura ait olan kule, ortadaki tepede Kolağası Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi’nin yanında yer almaktadır.

Kagrai Antik Kenti’ne ait en eski belgeler, M.S. 1. yüzyıla ait kalıntı ve kitabelerdir. Antik kentte bulunan ve Pisidyalılar tarafından yaptırılan Zeus Tapınağı, bölgenin en eski yapılarındandır. Cevizli Parkı’nda, bezemeli ve kasetli bir tavan bloku, bir korinth sütun başlığı ve mimari parçalar mevcuttur. Bazı sütun parçalarına da mezarlık duvarlarında rastlanmıştır. Kadın figürü allığı ve birçok desenli taş, dikkat çeken diğer önemli eserler arasındadır.  

Günümüzde, büyük bir tarihsel zenginlik taşıyan bölgenin, turizm potansiyelinin artırılması için alanda yapılan çalışmalar devam ettirilmektedir. Cevizli Mahallesi, tarihi ve doğal güzelliklerle modern görünümü harmanlayan bir merkez olarak, ilgi odağı olmayı sürdürmektedir.