Colybrassus Antik Kenti

Colybrassus Antik Kenti, Alanya’nın yaklaşık 30 km. kuzeydoğusunda, ilçeye bağlı Güzelbağ Beldesi’nin Bayırkozağacı Köyü sınırları içerisinde konumlanmaktadır. Susuz Dağı yamacında bulunan antik kent, bu sebeple ‘Susuz Ayasofya’ olarak da adlandırılmaktadır. 

Bir vadi içerisinde yer alan kent, Helenistik Dönem, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi kalıntıları taşır. Geçmişi ile ilgili kesin bilgiler olmamakla birlikte, kentteki yaşamın Orta Çağ'a kadar devam ettiğini gösteren yazılı belgeler bulunmuştur. Birden fazla kilise kalıntısının varlığı da bunu doğrulamaktadır. Kent merkezinin doğusundaki konut alanı, Kandilcik Tepesi’ne kadar uzanır. Bu bölümde, sur üzerinde rastlanan bir yazıtta, askeri bir birliğin yerleşim alanından bahsedilmektedir. Kentin merkezindeki kalıntılara, kayaya oyulan merdivenler aracılığıyla ulaşılır. Bu merdivenler, surlar üzerindeki giriş kapısına kadar devam eder. Birbirine yaklaşık 80 metre uzaklıkta, iki tapınak mevcuttur. Batıda bulunan tapınak, günümüze kadar çok iyi korunarak gelmiştir. Kentte ayrıca eksedra, kuleli kent duvarları ve Odeon, görülebilecek diğer kalıntılar arasındadır. 

Colybrassus Antik Kenti’nin güneybatısındaki nekropol alanında, birçok lahit ve anıtsal bir kaya mezarı görülmektedir. 18 basamakla ulaşılan anıt mezarın girişinin üstü, basık kemer şeklinde yontulmuştur. Kemerin iki yanı kartal motifleriyle, içi ise medusa başı ile süslenmiştir. 

Ören yerlerine ilgi duyanların, zevkle gezebileceği Colybrassus Antik Kenti, özellikle Toros Dağları’na bakan ve enfes manzaralar sunan patika yoluyla, görülmeyi hak etmektedir.