Alakır Çayı

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Alakır Çayı, Beydağları’ndan doğuyor. Çay, yaklaşık 70 km’lik bir yolculuk sonrasında, Finike Körfezi’ne dökülerek, sularını Akdeniz ile buluşturuyor. 

Alakır Barajı’nı besleyen çayın, kalker tabakalarından oluşan karstik yapıdaki havzası, Toçak Dağı ve Salur Dağı arasındaki Dereboğazı'ndan geçiyor. Çayın üzerinde, Romalılar devrinden kalma Kırkgöz Kemeri bulunuyor.

Yaklaşık 15 km’lik bir genişliğe sahip olan Alakır Vadisi, 20 kadar irili ufaklı yerleşim yerini barındırıyor. Doğaseverler, Alakır Vadisi boyunca, yemyeşil bir tabiatın içerisinde, değirmenler, tahıl ambarları ve su kaynaklarının arasından geçerken eşsiz manzaralara şahit olarak, keyifli ve maceralı yürüyüşler yapıyor.

Alakır Vadisi’nin batısında yer alan Dibek Tabiatı Koruma Alanı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle, Bikir Asması, Öd Dikeni, Doğu Akçaağacı ve halk arasında Mührüsüleyman olarak adlandırılan çok sayıda endemik bitki türüne ve sedir ağacı başta olmak üzere birçok ağaç türüne ev sahipliği yapıyor. Dünya üzerinde bilinen en yaşlı sedir ağacı da Dibek Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, 2.326 yıldır varlığını sürdürüyor. Bu anıt ağaç, yöre halkı tarafından ‘Ambar Katranı’ ismiyle anılıyor. Ayrıca Alakır Çayı’nda ’Alakır Alası’ olarak adlandırılan yeni bir endemik balık türü de çayın fauna çeşitliliği yönünden önemini artırıyor.

Alakır Çayı, sularıyla Alakır Vadisi’ne ve etrafında konumlanan dağlara yaşam kaynağı oluyor. Aynı zamanda bolluk ve bereket getirerek, bölgenin ekosistemini de zenginleştiriyor.