Alanya Kızılkule Etnografya Müzesi

Selçuklu Dönemi mimarisini yansıtan en önemli yapılar arasında yer alan Kızılkule, Alanya Limanı’nı kontrol altında tutmak amacıyla 1226 yılında Selçuklu Hükümdarı 1. Alaeddin Keykubad tarafından, Halepli (Suriye) Ebu Ali isimli mimara yaptırılmıştır. 

Alanya’nın simgesi durumundaki görkemli kule, 29 metre çapında ve 33 metre yüksekliğindedir. Rengi, planı ve mimari özellikleriyle bir tasarım harikası olan Kızılkule, adını, alt ve üst kısımlarındaki kesme taşlardan almıştır. Doğu ve batı cephesi arasında, tabanının konumu nedeniyle, 2 metrelik yükselti farkı mevcuttur. Sekizgen bir planda inşa edilmiştir ve 5 katlıdır. Sade bir dış görünüme sahip olmakla birlikte karmaşık iç yapısıyla görenleri şaşırtıyor. Her birinin planı farklı olan katların hepsinde, savunma amaçlı gözetleme mazgalları ve önü açık siperlikler bulunur. Zemin katın ortasından beşinci kata kadar yükselen bölüm, su sarnıcı görevini üstlenmiştir ve kulenin omurgası durumundadır. 

Kızılkule,1951-1953 yıllarında onarılmış, 1979 senesinde ise kulenin giriş ve birinci katı, Etnografya Müzesi olarak düzenlenmiştir. Müzede, Alanya’nın kültürel değerlerini ve yaşam tarzını gözler önüne seren, yöreye özgü, halı, kilim, dokuma tezgahları, giysi, mutfak eşyaları, silahlar, tartı aletleri, aydınlatma gereçleri, dokuma tezgâhı ve Toroslar’ın Yörük kültürünü yansıtan çadır gibi eserler sergilenmektedir.